fbpx

Strategija upravljanja ljudskim resursima

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno
Kurs
Materijali

Opis obuke:

Ova obuka će Vam obezbijediti znanje i alate za kreiranje i sprovođenje strategije upravljanja ljudskim resursima.

Benefiti

 1. Razumijevanje i znanje o kreiranju i značaju ukupne poslovne strategije i strategije HR-a
 2. Povećanje zadovoljstva i motivacije zaposlenih, u krajnjoj liniji veća efikasnost i produktivnost u kompaniji
 3. Organizacija sektora ljudskih resursa na način koji doprinosi usmjerenju svih ka timskom ostvarenju organizacijskih ciljeva
 4. Znanje o svim strateškim procesima u okviru upravljanja ljudskim resursima i kako ih primjeniti na nivo vaše organizacije

Nakon ove obuke moći ćete da:

 1. Načinite osnovne korake u kreiranju poslovne, strategije HR-a ili bilo koje druge strategije
 2. Kreirate strateške i operativne ciljeve u procesu upravljanja ljudskim resursima
 3. Napravite akcioni plan za bilo koju aktivnost
 4. Kreirate vašu sopstvenu strategiju upravljanja ljudskim resursima
 5. Organizujete ljudske resurse na strateški način koji će donijeti benefite cijeloj organizaciji
 6. Pripremite osnove kreiranja organizacione kulture u vidu vizije, misije i kompanijskih vrijednosti
 7. Naučite kako svaki proces u upravljanju ljudskim resursima doprinosi uspjehu organizacije

Zahtjevi:

Edukaciju je moguće proći gledanjem snimljenog materijala i polaganjem pratećih testova.

Prethodno obrazovanje i iskustvo nisu od značaja.

Pitanja i odgovori:

Da li nakon predavanja dobijamo materijale za učenje?

Ne, obuka je informativnog karaktera.

Da li imamo podršku u primjeni naučenog?

Besplatne obuke ne podrazumijevaju pomoć predavača.

O predavaču

Danilo Niković, osnivač firme Millennial Consulting, profesionalac je u oblasti ljudskih resursa. Nakon završenih studija na beogradskom FON-u, radio je na različitim menadžerskim pozicijama. Od 2008. godine skoro 9 godina je radio u sektoru ljudskih resursa u Pivari Trebjesa, od čega preko 6 godina na direktorskoj poziciji.

Posljednje 3 godine, kroz preduzetnički angažman, pomaže kompanijama da unaprijede svoje poslovanje u oblasti ljudskih resursa. Svoje bogato radno i trenersko iskustvo pretočeno je u set obuka iz oblasti komunikacije, organizacione kulture, liderstva i unapređenja prodaje. Sertifikovao se za SDI i Points of You programe, kao i Evoloshen program za unapređenje organizacione kulture i zadovoljstva zaposlenih.

Obavještenje o sertifikaciji:

Ova obuka nije predviđena za sticanje stručnih kvalifikacija ili kompetencija, onako kako je definisano zakonskim propisima Crne Gore. Na kraju obuke polaznici dobijaju potvrdu da su odslušali obuku.

Scroll to Top