fbpx

Program za studente: osnovne poslovne vještine

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Opis obuke:

Ovaj obuka je zamišljena kao upućivanje studenata u poslovne vještine koje se smatraju izuzetno važnim za uspjeh na radnom mjestu. Cilj kursa jeste prenošenje osnovnih znanja i principa iz 4 oblasti. Za napredno razvijanje navedenih vještina preporučuje se dalja edukacija.

Način i termini održavanja

Obuka je dvodnevna i održavaće se u grupama od najviše 20 polaznika, putem online interkacije.

Naredna obuka biće organizovana u maju.

Benefiti

 1. Početak rada uz osnovno poznavanje poslovne kulture
 2. Bolje snalaženje u međuljudskim odnosima
 3. Veća sigurnost u donošenju odluka
 4. Dobro snalaženje u planiranju obaveza i izvođenju zadataka

Nakon ove obuke moći ćete da:

 1. Definišete šta čini dobru i lošu komunikaciju
 2. Primijenite osnovne principe asertivne komunikacije
 3. Objasnite šta je neophodno da bi tim uspješno funkcionisao
 4. Napravite plan organizacije obaveza

Zahtjevi:

Edukacija zahtijeva online prisustvo.

Edukacija je predviđena za studente završnih godina (bechelor, master).

Pitanja i odgovori:

Da li nakon predavanja dobijamo materijale za učenje?

Da. Prezentacija i materijali sastavni su dio obuke.

Da li imamo podršku u primjeni naučenog?

Nakon obuke imaćete dovoljno znanja i materijala za primjenu naučenog.

Sadržaj:

 1. Komunikacija
  1. Karakteristike dobre komunikacije
  2. Najčešće greške u komunikaciji
  3. Principi asertivne komunikacije
  4. Slušanje
 2. Timski rad
  1. Definicija tima
  2. Šta čini uspješan tim
  3. Uslovi za uspjeh tima
 3. Donošenje odluka
  1. Postavljanje pitanja
  2. Prevazilaženje problema i izazova
  3. Struktura i jasnoća
 4. Upravljanje vremenom i obavezama
  1. Definisanje ciljeva
  2. Prepoznavanje prioritetnih zadataka
  3. Lista obaveza
  4. Odlaganje obaveza
  5. Kradljivci vremena
  6. Savjeti

O predavaču:

Andrija Dulović je doktor psiholoških nauka, s radnim iskustvom u kadrovskim poslovima i ljudskim resursima. U firmi Logate dvije i po godine je radio kao menadžer ljudskih resursa, da bi nakon toga pokrenuo projekat Amfiteatar i posvetio mu se u potpunosti.

Za vrijeme rada u Logate-u kreirao instrumente za procjenu ličnosti, kao i brojne druge instrumente koji imaju za cilj da se ljudski resursi vode na mjerljiv i precizan način, bez predrasuda, pristrasnosti i intuicije. Glavni cilj u predavanjima na Amfiteatru jeste podsticanje vođenja ljudskih resursa na način koji je prilagođen našem podneblju, uz korišćenje psihologije kao nauke na strogo etičan i profesionalan način.

Obavještenje o sertifikaciji:

Ova obuka nije predviđena za sticanje stručnih kvalifikacija ili kompetencija, onako kako je definisano zakonskim propisima Crne Gore. Na kraju obuke polaznici dobijaju potvrdu da su odslušali obuku.

Scroll to Top